Education - Consulting - Marketing

Education - Consulting - Marketing

Markkinointi

Markkinoinnillinen näkemyksemme perustuu käsitykseen, että markkinointi kulkee punaisena lankana läpi koko organisaation ja on yhtä olennainen osa yrityksen koko toimintoketjua kuin vastuullinen ajattelu.

Autamme sinua tunnistamaan ja hyödyntämään yrityksesi arvoista, vastuullisesta toiminnasta ja prosesseista elementit, jotka tuottavat todellista arvoa myös asiakkaillesi.

Haluamme olla yrityksesi kanssa kehittämässä sitä tietoa ja osaamista, jolla tätä arvoa asiakkaille tuotetaan. Vastuullisuussubstanssin koulutus henkilöstölle ja sen linkittäminen asiakasarvoa tuottavaksi elementiksi markkinoinnissa on edellytys sille, että vastuullisuudesta tulee todellinen kilpailutekijä yritykselle.