Education - Consulting - Marketing

Education - Consulting - Marketing

Linkit

Ympäristöjohtamisen yhdistys

Ympäristöjohtamisen yhdistys (YJY) on vastuullisen
johtamiskulttuurin asianajaja. Ympäristöjohtaminen on toimintatapa, jokaottaa huomioon paitsi markkinoiden vaatimukset, myös ympäröivän luonnon, yhteiskunnan ja kansalaisten odotukset yritystoiminnan suhteen.

Motiva

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt sekä kuluttajat.

EBEN Suomi ry

Liike- ja työelämän etiikan asiantuntijoista ja muista kiinnostuneista muodostuva 
verkosto

Sitra

Tulevaisuustalo Sitra ennakoi tulevaisuuteen vaikuttavia ilmiöitä, kehittää ja selvittää uusia ratkaisuja sekä tekee ennakkoluulottomia kokeiluja yhdessä eri sektoreiden kanssa.

Hankinta-Suomi

Kansallinen julkisten hankintojen strategia 2020.

Kansallinen hankintastrategia tarjoaa konkreettisia keinoja lisätä hankintojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta

PTCServices Oy

Suomen johtava julkisten hankintojen asiantuntija

Osaamiskeskus KEINO

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO. Osaamiskeskus kokoaa yhteen ja verkostoi julkisten hankintojen osaajia. KEINO-osaamiskeskus toisin sanoen tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä.

Suomen Mentorit

Suomen Mentorit tarjoaa vastavalmistuneille, korkeakoulutetuille nuorille tukea matkalla korkeakoulusta työelämään.