Education - Consulting - Marketing

Education - Consulting - Marketing

Vastuullisen liiketoiminnan koulutuksen haasteet

Vastuullisuuskoulutuksessa on samat pedagogiset haasteet kuin yleensä kestävän kehityksen opetuksessa; vasta tiedon sekä yrityksen ja yksilön arvojen pohdinta ja niiden yhdistäminen synnyttävät toimintaa. Motivaatioita lisää ymmärrys, että vastuullisen liiketoimintaan liittyvien asioiden osaaminen on olennainen osa ammattitaitoa ja työssä onnistumisen edellytys. Näin yrityksen vastuullisuus muuttuu päivittäiseksi työkaluksi ja on avain menestykseen.

Miksi vastuullisuus tarvitsee markkinoinnillista ajattelua ja osaamista?

Markkinoinnillinen näkemyksemme perustuu käsitykseen, että markkinointi kulkee punaisena lankana läpi koko organisaation ja on yhtä olennainen osa yrityksen koko toimintoketjua kuin vastuullinen ajattelu. Markkinointi ei ole vain sana. Jokainen työntekijä markkinoi yritystä omalla toiminnallaan ja käyttäytymisellään asiakkaiden, kumppaneiden ja työtovereiden suuntaan. Asiakaslähtöisessä toiminnassa asiakas on kaiken liiketoiminnan keskiössä ja hänelle on tarjottava jotain, jonka hän […]