Education - Consulting - Marketing

Education - Consulting - Marketing

Miksi vastuullisuus tarvitsee markkinoinnillista ajattelua ja osaamista?

Markkinoinnillinen näkemyksemme perustuu käsitykseen, että markkinointi kulkee punaisena lankana läpi koko organisaation ja on yhtä olennainen osa yrityksen koko toimintoketjua kuin vastuullinen ajattelu.

Markkinointi ei ole vain sana. Jokainen työntekijä markkinoi yritystä omalla toiminnallaan ja käyttäytymisellään asiakkaiden, kumppaneiden ja työtovereiden suuntaan.

Asiakaslähtöisessä toiminnassa asiakas on kaiken liiketoiminnan keskiössä ja hänelle on tarjottava jotain, jonka hän kokee arvokkaaksi. Asiakkaalle voi tuottaa arvoa monella tavalla. Yksinkertaisimmillaan ratkaiset asiakkaan tarpeen niin, että hän hyötyy investoinnistaan. Parhaimmillaan voit tuoda asiakkaan liiketoimintaan tuoreita näkemyksiä ja suunnitella ja kehittää hänen kanssaan yhteistyössä prosesseja ja uusia ratkaisumalleja. Tällaisessa kumppanuudessa molempien osapuolien toimintaa voidaan parantaa.

Hyvä asiakkaan liiketoimintaprosessien ymmärtäminen edesauttaa yhteistyötä ja arvonluomisen mahdollisuudet paranevat, kun arvoketjussa edetään syvemmälle ja pitemmälle, asiakkaan asiakkaaseen saakka

Jaa somessa